Koolituse info

Tegemist on Erasmus+ projekti Reacti-VET raames väljatöötatud veebikursusega õpetajate kutsekvalifikatsiooni tõstmiseks.

Kursus on tasuta.

Kursus koosneb tekstidokumentidest, seal hulgas õppematerjalid ja iseseisvad ülesanded.

Iga mooduli sissejuhatuses on välja toodud õpiväljundid.

Lisainfo ja juhiseid projektipõhise õppe rakendamiseks leiab Reacti-VETi kodulehelt:

Course curriculum

 • 1

  Moodul 1. Andmete kogumise meetodid ja vahendid

  • Sissejuhatus moodulisse

  • Kohanev kutseharidus

  • Tagasiside kogumine huvirühmadelt

  • Andmete kogumise meetodid

  • Andmete kogumine ja analüüs Google Forms näitel

 • 2

  Moodul 2. Aktiivõppe meetodid kutseõppes

  • Sissejuhatus moodulisse

  • 21. sajandi oskused

  • Aktiivõppe meetodid ja muutunud õpikäsitus

  • Iseseisev ülesanne

 • 3

  Moodul 3. Avatud õppematerjalid (OER)

  • Sissejuhatus moodulisse

  • Avatud õppematerjalid ja autoriõigused

  • Õppematerjalide tüübid ja nende kasutamine

  • Avatud õppematerjalide otsimine, hindamine ja loomine

 • 4

  Moodul 4. Projektijuhtimine ja veebipõhine koostöö

  • Sissejuhatus moodulisse

  • Projektifaasid

  • Agiilse projektijuhtimise lähtekohad

  • Veebipõhised koostöövahendid projektõppes

  • Iseseisev ülesanne

  • Projektõppe ülesanne õpilastele

Kontakt

kool@bcs.ee