Koolituse sisu

Exceli kursus edasijõudnutele on loodud kasutajatele, kellel on Exceli baasteadmised olemas ja vajadus kastutada Exceli laiemat funktsionaalsust ning läbi selle soov muuta töö efektiivsemaks. 

Koolitus sisaldab lühikesi videoklippe ja teste.

Koolituse läbinu oskab:

 • koostada dünaamiliselt seotud tabeleid ja neid kujundada vastavalt andmetüüpidele või lahtrite väärtustele;
 • kasutada erinevaid arvutusfunktsioone ja funktsioone kombineerides luua keerukamaid valemeid;
 • luua ja kujundada diagramme andmete illustreerimiseks;
 • analüüsida suuri tabeleid kasutades sorteerimise, filtreerimise ja risttabeli võimalusi.


Koolitus on eesti keeles. 

Koolitus koosneb 14 videomoodulist, mille kestus on kokku 4 tundi. 

Videomoodulite vahel on kontrollküsimused õpitu kinnistamiseks.

Soovitame koolituse läbimise jagada väikesteks osadeks mitmele päevale. Oluline on saadud teadmisi ka kohe iseseisvalt järgi proovida.

Kursuse hind on 48€. Hind sisaldab käibemaksu.

Koolitus on kättesaadav 1 aasta vältel.

Koolitaja

Tarmo Rosenfeldt

Tarmo Rosenfeldt on BCS Koolituse tunnustatud ekspert ja koolitaja üle 20 aasta. Tarmo koolitusvaldkonnad on laialdased: tabelarvutus MS Excel kuni profitasemeni, dokumendihaldus SharePointis, Microsoft 365 keskkond, tekstitöötlus MS Word, töökorraldus MS Outlook, ettekande koostamine MS PowerPoint, projektijuhtimine MS Project. Tunnistused ja sertifikaadid: Microsoft Certified Application Specialist; ECDL-i tunnistus eksamineerija õigustega; TLÜ magistrikraad.

Koolituse kava

 • 2

  1. Töökeskkond

  • Töökeskkonna kohaldamine

  • Teadmiste kontroll

 • 3

  2. Arvutused

  • Absoluutne aadress, SUM, ROUND ja IF funktsioonid

  • Statistikafunktsioonid

  • Otsingufunktsioon VLOOKUP

  • Arvutused erinevatel töölehtedel paiknevate andmetega

  • Teadmiste kontroll

 • 4

  3. Diagrammid

  • Diagrammide koostamine erinevatel töölehtedel paiknevatest andmetest

  • Teadmiste kontroll

 • 5

  4. Tabelite kujundamine

  • Tabelite kohandatud ja tingimuslik kujundamine

  • Teadmiste kontroll

 • 6

  5. Eesmärgistatud otsing

  • Eesmärgistatud otsing

  • Teadmiste kontroll

 • 7

  6. Andmete kaitsmine

  • Andmete kaitsmine

  • Teadmiste kontroll

 • 8

  7. Andmete analüüs

  • Andmete korrastamine

  • Sorteerimine, filtreerimine ja vahekokkuvõtted

  • Risttabel (Pivot Table)

  • Teadmiste kontroll

 • 9

  Lõpuharjutus

  • Iseseisev harjutus

Kontakt

kool@bcs.ee