Koolituse kava

 • 2

  1. Töökeskkond

  • Töökeskkonna kohaldamine

  • Teadmiste kontroll

 • 3

  2. Arvutused

  • Absoluutne aadress, SUM, ROUND ja IF funktsioonid

  • Statistikafunktsioonid

  • Otsingufunktsioon VLOOKUP

  • Arvutused erinevatel töölehtedel paiknevate andmetega

  • Teadmiste kontroll

 • 4

  3. Diagrammid

  • Diagrammide koostamine erinevatel töölehtedel paiknevatest andmetest

  • Teadmiste kontroll

 • 5

  4. Tabelite kujundamine

  • Tabelite kohandatud ja tingimuslik kujundamine

  • Teadmiste kontroll

 • 6

  5. Eesmärgistatud otsing

  • Eesmärgistatud otsing

  • Teadmiste kontroll

 • 7

  6. Andmete kaitsmine

  • Andmete kaitsmine

  • Teadmiste kontroll

 • 8

  7. Andmete analüüs

  • Andmete korrastamine

  • Sorteerimine, filtreerimine ja vahekokkuvõtted

  • Risttabel (Pivot Table)

  • Teadmiste kontroll

 • 9

  Lõpuharjutus

  • Iseseisev harjutus

Koolituse eesmärk ja sihtgrupp

Exceli kursus edasijõudnutele on loodud kasutajatele, kellel on exceli baasteadmised olemas ja vajadus kastutada Exceli laiemat funktsionaalsust ning läbi selle soov muuta töö efektiivsemaks.