Koolituse info

Exceli põhikursuse eesmärk on anda osalejale esmased Microsoft Exceli kasutamise oskused. Koolitus sisaldab lühikesi videoklippe ja teste.

Koolituse läbinu oskab:

 • lihtsaid tabeleid koostada, neid kujundada ja teostada väljatrükki;
 • kasutada lihtsamaid funktsioone (liitmised, loendamised, keskmised...);
 • luua ühe tabeli andmete illustreerimiseks diagramme.


Koolitus on eesti keeles. 


Koolitus koosneb 19 videomoodulist, mille kestus on kokku 4 tundi. 

Videomoodulite vahel on kontrollküsimused õpitu kinnistamiseks.

Soovitame koolituse läbimise jagada väikesteks osadeks mitmele päevale. Oluline on saadud teadmisi ka kohe iseseisvalt järgi proovida.

Kursuse hind on 48€. Hind sisaldab käibemaksu.

Koolitus on kättesaadav 1 aasta vältel.

Koolitaja

Tarmo Rosenfeldt

Tarmo Rosenfeldt on BCS Koolituse tunnustatud ekspert ja koolitaja üle 20 aasta. Tarmo koolitusvaldkonnad on laialdased: tabelarvutus MS Excel kuni profitasemeni, dokumendihaldus SharePointis, Microsoft 365 keskkond, tekstitöötlus MS Word, töökorraldus MS Outlook, ettekande koostamine MS PowerPoint, projektijuhtimine MS Project. Tunnistused ja sertifikaadid: Microsoft Certified Application Specialist; ECDL-i tunnistus eksamineerija õigustega; TLÜ magistrikraad.

Koolituse kava

 • 2

  1. Töökeskkond

  • Töökeskkonna tutvustus

  • Teadmiste kontroll

 • 3

  2. Andmete sisestamine

  • Erinevat tüüpi andmete sisestamine

  • Teadmiste kontroll

 • 4

  3. Toimingud lahtritega

  • Andmete märgistamise võimalused

  • Andmete ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine

  • Veergude ja ridade kustutamine, lisamine, peitmine

  • Teadmiste kontroll

 • 5

  4. Töölehed

  • Töölehtede ümbernimetamine, lisamine, kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine

  • Liikumine erinevate töölehtede vahel

  • Teadmiste kontroll

 • 6

  5. Arvutamine tabelites

  • Tabeli koostamise põhimõtted

  • Valemite koostamine (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, sulgude kasutamine)

  • Funktsioonide kasutamine (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT)

  • Teadmiste kontroll

 • 7

  6. Salvestamine

  • Tööraamatu salvestamine

  • Teadmiste kontroll

 • 8

  7. Kujundamine

  • Tabelite kujundamine

  • Teadmiste kontroll

 • 9

  8. Diagrammid

  • Diagrammi koostamine ja kujundamine

  • Teadmiste kontroll

 • 10

  9. Printimine

  • Tabeli ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk

  • Teadmiste kontroll

 • 11

  10. Andmetabelid

  • Ridade ja veergude külmutamine

  • Andmete sorteerimine ja filtreerimine

  • Teadmiste kontroll

 • 12

  11. Praktikum

  • Kordamisharjutus

  • Iseseisev lõputöö

Kontakt

kool@bcs.ee


Jätkukoolitused