Koolituse kava

 • 2

  1. Töökeskkond

  • Töökeskkonna tutvustus

  • Teadmiste kontroll

 • 3

  2. Andmete sisestamine

  • Erinevat tüüpi andmete sisestamine

  • Teadmiste kontroll

 • 4

  3. Toimingud lahtritega

  • Andmete märgistamise võimalused

  • Andmete ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine

  • Veergude ja ridade kustutamine, lisamine, peitmine

  • Teadmiste kontroll

 • 5

  4. Töölehed

  • Töölehtede ümbernimetamine, lisamine, kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine

  • Liikumine erinevate töölehtede vahel

  • Teadmiste kontroll

 • 6

  5. Arvutamine tabelites

  • Tabeli koostamise põhimõtted

  • Valemite koostamine (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, sulgude kasutamine)

  • Funktsioonide kasutamine (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT)

  • Teadmiste kontroll

 • 7

  6. Salvestamine

  • Tööraamatu salvestamine

  • Teadmiste kontroll

 • 8

  7. Kujundamine

  • Tabelite kujundamine

  • Teadmiste kontroll

 • 9

  8. Diagrammid

  • Diagrammi koostamine ja kujundamine

  • Teadmiste kontroll

 • 10

  9. Printimine

  • Tabeli ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk

  • Teadmiste kontroll

 • 11

  10. Andmetabelid

  • Ridade ja veergude külmutamine

  • Andmete sorteerimine ja filtreerimine

  • Teadmiste kontroll

 • 12

  11. Praktikum

  • Kordamisharjutus

  • Iseseisev lõputöö